Archeologie byla jednou z vášní Johanna Krahuletze. Objevoval civilizační pozůstatky v každé vesnici v okolí. K jeho oblíbeným nalezištím patřil Vitusberg u Eggenburgu a Heidenstatt u Limbergu.

Založil tak úhelný kámen k jedné z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších sbírek mapující pravěk východní části Rakouska.

Nejstarší nálezy pocházejí ze starší doby kamenné a pokračují přes celý pravěk a ranou historii až po raný středověk. Přehlídku kulturního vývoje regionu dokreslují předměty dochované ze středověku po novověk.